Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 2/4 đến 6/4/2018)

04 - 04 - 2018 7:22 AM | View : 362

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 2/4/2018 đến ngày 6/5/2018

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2 

2/4

 

8h00

 

Họp giao ban cán bộ quản lý

 

BGĐ; ĐUBP; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV,

 

P. GĐ

 

Thứ 3

3/4

8h30

Họp giao ban Quý

 

Giám đốc

Hà Nội

 

Thứ 4

4/4

8h30

Họp Hội đồng tuyển sinh 2018

(Họp trực tuyến)

CTHĐ

Theo Quyết định

P. Họp

 

Thứ 5

5/4

14h00

Làm việc với đoàn kiểm tra công tác PCCC số 10

ĐKT

Giám đốc, BCH PCCC Cơ sở

P. Họp

 

Thứ 6

6/4

 8h00

 Họp giao ban cán bộ quản lý

 BGĐ; ĐUBP; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV,

P. GĐ

 

9h30 Họp ĐUBP BT ĐUV P. GĐ  
 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Hải Thanh

 

 

Share
Share on Facebook