Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 27/3 đến 31/3/2018)

27 - 03 - 2018 9:22 AM | View : 335

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 27/3/2018 đến ngày 31/3/2018

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2 

26/3

 

8h00

 

Họp giao ban cán bộ quản lý

 

BGĐ; ĐUBP; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV,

 

P. GĐ

 

Thứ 3

27/3

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

28/3

14h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng, sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018

CTHĐ

Theo Quyết định

P. Họp

 

Thứ 5

29/3

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

30/3

 9h30

 Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2) về công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2017-2021 và 2021-2026

BGH

 Theo Thông báo số 703/TB-ĐHLĐXH ngày 26/03/2018

P. Họp

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

 

Share
Share on Facebook