Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 26/2 đến 2/3/2018)

26 - 02 - 2018 11:11 AM | View : 426

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26/2/2018 đến ngày 2/3/2018

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2 

26/2

 

13h30

 

Họp giao ban cán bộ quản lý

 

BGĐ; ĐUBP; Trưởng các đơn vị TCHC, KTTV,

 

P. GĐ

 

Thứ 3

27/2

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

28/2

9h00

Họp Ban tuyển sinh

P.ĐT

Thành phần theo Quyết định của phòng đào tạo

P. Họp

 

14h00

Họp toàn thể Cán bộ chủ chốt

ĐUBP; BGĐ; CTCĐ; BT ĐTN; Trưởng, phụ trách, phó các đơn vị

P. Họp

 

Thứ 5

1/3

7h00

Đi công tác Hà Nội (Triển khai công tác đảng, công đoàn)

 

 

Ô. Thùy

HN

 

 

 

Thứ 6

2/3

 

9h00

 

Họp Tổ dịch vụ

 

 

Thành phần (Ô. Đức triệu tập)

 

P. Họp

 

 

14h00

 

Triển khai kế hoạch GĐANQP

 

Trưởng, phụ trách các phòng (TCHC; ĐT; QTB&QHDN; CTHSSV; KTTV; TrYT; TTTTTV)

 

P. Họp

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Share
Share on Facebook