Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 8/1 đến 12/1/2018)

08 - 01 - 2018 11:09 AM | View : 452

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày 8/1/2018 đến ngày 12/1/2018

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2 

8/1

8h00

Họp giao ban cán bộ quản lý

BGĐ; Trưởng các đơn vị TCHC, ĐT, KTTV

P. Họp

 

13h30

Đi triển khai công tác đảng, công tác sinh viên 

 

Ô. Thùy

Hà Nội

 

15h00

Họp Hội đồng kiểm kê

CTHĐ

Theo Quyết định

P. Họp

 

Thứ 3

9/1

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

10/1

9h30

 Làm việc với Công ty SONA

Hiệu trưởng; BGĐ; cán bộ công ty SONA; P. QTTB; Ô. Hà, B. Tuyết (P.ĐT); Ô. Thành (K. ĐL)

P. Họp

 

10h00

Làm việc với Công ty SONA

(Ký cam kết việc xúc tiến xuất khẩu lao động)

Hiệu trưởng; BGĐ; cán bộ công ty SONA; Trưởng, phụ trách các đơn vị; P. QTTB; Ô. Hà, B. Tuyết (P.ĐT); Ô. Thành (K. ĐL); -HSSV khối CĐ,TC; VCLĐ quan tâm;

(P.CTHSSV triệu tập HSSV)

H. Trường

 

14h00 Họp Hội đồng đào tạo CTHĐ Theo Quyết định P. Họp

Thứ 5

11/1

14h00

Họp BCH công đoàn cơ sở sơn tây mở rộng

CTCĐ

BCHCĐ; Các Tổ trưởng tổ CĐ

P. Họp

 

Thứ 6

12/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Share
Share on Facebook