Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 25/12 đến 29/12/2017)

26 - 12 - 2017 9:44 AM | View : 446

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2 

25/12

8h00

Họp giao ban cán bộ quản lý

BGĐ;Trưởng đơn vị: TCHC, Đào tạo, KTTV.

P.GĐ

 

Thứ 3

26/12

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

27/12

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/12

14h30

 Họp kiểm điểm tập thể BTV, UVBTV và Giám hiệu

 

 Ô. Thanh

Hà Nội

 

Thứ 6

29/12

13h30

 

15h00

-Họp Hội đồng TĐKT năm 2017

-Họp hội nghị về công tác quy hoạch

CTHĐ

 

-Theo Quyết định

 

- ĐUBP; BGĐ; CTCĐ; BTĐTN; Trưởng, phụ trách; phó trưởng các đơn vị

P. Họp

 

8h30 Họp đánh giá phân loại chất lượng ĐBBP, các chi bộ và đảng viên   Ô. Thanh Hà Nội  
 Lưu ý: Nghỉ Tết dương lịch vào ngày thứ 2, 1/1/2018

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Share
Share on Facebook