Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 18/12 đến 22/12/2017)

18 - 12 - 2017 7:43 AM | View : 367

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2 

18/12

14h00

Họp giao ban cán bộ quản lý

BGĐ;Trưởng đơn vị: TCHC, Đào tạo, KTTV.

P.GĐ

 

Thứ 3

19/12

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

20/12

14h00

Họp về Kế hoạch tài chính năm 2018

 

Giám đốc, T. Phòng KTTV

HN (Xe 4 chỗ)

 

Thứ 5

21/12

13h30 Họp Đảng ủy Trường   Ô. Thanh HN  

15h00

Kỷ niệm ngày Thành lập QĐNDVN và ngày hội GDQP toàn dân;

CTH

CCBTr

CHCCB CSST và khách mời

P. Họp

 

Thứ 6

22/12

8h15

Họp đánh giá, phân loại viên chức quản lý năm 2017

CTHĐ

Theo Thông báo số 409/TB-CSST ngày 14/12/2017

P. Họp

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Nguyễn Hải Thanh

Share
Share on Facebook