Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 27/11 đến 1/12/2017)

27 - 11 - 2017 3:11 PM | View : 337

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày 27/11/2017 đến ngày 1/12/2017

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ 2 

27/11

 

14h00

 

Họp các nhóm làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

 

Ô. Đao; Trưởng, phụ trách các đơn vị; Nhóm nhân viên hỗ trợ (Tuấn; Hội; H Thúy; Toàn; Chung; Thuyến; Thường)

 

P. Họp

 

Thứ 3

28/11

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

29/11

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

30/11

10h00

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài làm việc với Cơ sở Sơn Tây

 

Theo Kế hoạch

P. Họp

 

Thứ 6

1/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

Share
Share on Facebook