Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 6/11 đến 10/11/2017)

06 - 11 - 2017 3:47 PM | View : 334

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày 6/11/2017 đến ngày 10/11/2017

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ 2 

6/11

14h00

Họp Giao ban cán bộ quản lý

BGĐ; Trưởng, phụ trách các đơn vị TCHC, ĐT, KTTV

P.GĐ

 

13h30

Họp BTV CĐ Trường

 

Ô. Thùy

HN (Xe……)

 

Thứ 3

7/11

7h00

Giám đốc đi công tác

(từ 07/11 đến 09/11/2017)

 

Theo Quyết định

NN

 

Thứ 4

8/11

 

7h30

Tiếp đoàn công tác Hội đồng GDQPAN Trung ương lên kiểm tra công tác GDQPAN

 

Đoàn công tác; Lãnh đạo Trường; Cơ sở Sơn Tây (Theo kế hoạch)

P. Họp

 

Thứ 5

9/11

 

Các đơn vị thực hiện việc bổ nhiệm lại theo kế hoạch

 

Theo Kế hoạch số 358/KH-CSST ngày 3/11/2017

P. Họp

 

 

 

Thứ 6

10/11

13h00

Họp BCH; Tổ trưởng, tổ phó đội PCCC Cơ sở

Ô.Đạo

Theo Quyết định

P. Họp

 

15h00

Hội nghị tổng kết công tác PCCC năm 2017

Ô.Đạo

ĐUBP; BCH và đội viên đội PCCC Cơ sở; Trưởng, phụ trách các đơn vị; Tổ BV nhận khoán

Hội trường

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

Share
Share on Facebook