Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 21/8 đến 28/8/2017)

21 - 08 - 2017 8:04 AM | View : 387

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ 2 

21/8

8h00

Nhập học HSSV khối CĐ, TC đợt I-2017

TB

Ban tiếp nhận

Hội trường

 

8h00

 Làm việc với Hội đồng Giáo dục An ninh, Quốc phòng

 

Giám đốc

HN(Xe 4 chỗ)

 

Thứ 3

22/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

23/8

8h30

Hội quán triệt Nghị quyết TW V (Khóa XII)

(Họp trực tuyến; TCHC, QTB chuẩn bị phòng máy)

 

 

BTĐU

Toàn thể đảng viên thuộc ĐBBP CSST

(Bí thư các chi bộ thông báo tới đảng viên)

 

 

P. Họp

 

14h00

Đại hội chi bộ Đào tạo

BT chi bộ

Tổ công tác; Đảng viên thuộc chi bộ

P.Họp

 

 

 

 

Thứ 5

24/8

14h00

Dự chỉ đạo Đại hội chi bộ khoa Kế toán

 

Ô. Thanh

HN(Xe 4 chỗ)

 

14h00

Đại hội chi bộ CNTT

BT chi bộ

Đảng viên thuộc chi bộ

P.Họp

 

 

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2017

(Họp trực tuyến; TCHC, QTB chuẩn bị phòng máy)

 

CTHĐ

 

Ô. Thanh; Ô Đạo

P.Họp

 

Thứ 6

25/8

14h00

Đại hội chi bộ KHCBCS

BT chi bộ

Đảng viên thuộc chi bộ

P.Họp

 

Thứ 7

26/8

8h30

Họp hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ của Đảng ủy Trường

 

Theo Thông báo

HN(Xe 4 chỗ)

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Lê Văn Chính

Share
Share on Facebook