Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 14/8 đến 18/8/2017)

14 - 08 - 2017 1:39 PM | View : 295

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ 2 

14/8

8h00

Họp Giao ban cán bộ quản lý

Ban Giám đốc; Trưởng, phụ trách các đơn vị TCHC, Đào tạo, KTTV

P.GĐ

 

14h00

Họp Hội đồng đánh giá Trường

HT

GĐ CSST, Ô. Hà (P.Đào tạo)

HN (xe 4 chỗ)

 

Thứ 3

15/8

16h00

Họp BCH CĐ mở rộng

CTCĐ

BCH CĐ; Tổ trưởng tổ CĐ

P. Họp

 

 

Thứ 4

16/8

 

9h00

Họp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đào tạo Quốc phòng và an ninh

TB

Theo Quyết định

HN

 

 

 

 

Thứ 5

17/8

8h00

Họp HĐTS đại học chính quy năm 2017

(Họp trực tuyến)

CTHĐ

Theo Quyết định

(TCHC, QTTB chuẩn bị phòng máy)

HN

 

 

9h00

 

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công Đoàn năm 2017

 

CĐTr

Theo Thông báo số 08/TB-CĐ ngày 10/8/2017

(BHC CĐCSST; P. TCHC phối hợp chuẩn bị Hội trường, khẩu hiệu…)

 

H. Trường

 

14h00

Họp Đảng ủy Trường

BTĐU

Bí thư ĐUBP CSST

HN (Xe 4 chỗ)

 

 

Thứ 6

18/8

 

9h00

Ban giám hiệu làm việc với Ban giám đốc 2 Cơ sở

HT

Ban giám đốc

 

HN (Xe 4 chỗ)

 

 

 

Trực lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

 

Share
Share on Facebook