Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 31/7 đến 4/8/2017)

31 - 07 - 2017 8:59 AM | View : 197

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 4/8/2017

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

31/7

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

1/8

 

 

8h00

1.Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 (Họp trực tuyến);

 

2. Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm của ĐBBP CSST

 

 

 

Toàn thể đảng viên

 

 

 

H. Trường

Thứ 4

2/8

 

 

 

 

 

Thứ 5

3/8

 

 

 

 

 

Thứ 6

4/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
Share on Facebook