Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 17/7 đến 21/7/2017)

19 - 07 - 2017 8:11 AM | View : 165

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

17/7

 

 

 

 

 

Thứ 3

18/7

 

 

 

 

 

Thứ 4

19/7

 

 

 

 

 

Thứ 5

20/7

 

 

 

 

 

Thứ 6

21/7

 9h00

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017) và Gặp mặt CBVC,LĐ là đối tượng con Thương binh, Bệnh binh; con Liệt sĩ

 GĐ

ĐUBP; BGĐ; CTCĐ; BTĐTN; CHT CHCCB; Trưởng, phụ trách các đơn vị; CBVC,LĐ là đối tượng con TB,BB,LS

 P. Họp

 
Share
Share on Facebook