Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 12/6 đến 16/6/2017)

12 - 06 - 2017 8:20 AM | View : 308

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2

12/6

14h30

Họp BCH Công đoàn mở rộng

 

CTCĐ

BCHCĐ; Các tổ trưởng tổ CĐ

 

P.Họp

 

 

 

Thứ 3

13/6

 

7h00

Đi công tác Hà Nội: Triển khai về công tác HSSV

 

 

 

 

Ô. Thùy

 

Hà Nội

13h30

Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích  HSSV (CĐ-K8; TC-K9)

CTHĐ

Theo Quyết định

P.Họp

14h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

CTHĐ

Theo Quyết định

P.Họp

Thứ 4

14/6

 

 

 

 

 

Thứ 5

15/6

 

 

 

 

 

Thứ 6

16/6

 

 

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hải Thanh

 

 

Share
Share on Facebook