Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Khai giảng lớp giáo dục Quốc phòng- An ninh, năm học 2013-2104

01 - 10 - 2013 8:36 AM | View : 1701

           Sáng 01/10/2013, Trường Đại học Lao động-Xã hội Cơ sở Sơn Tây phối hợp với Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh, trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai giảng Lớp giáo dục Quốc phòng- An ninh cho 170 sinh viên đại học Đ8.

            Đến dự buổi lễ có ông Lê Văn Chính - Phó Bí thư ĐUBP, phó Giám đốc Cơ sở Sơn Tây; đồng chí Đinh Văn Hưởng – Đại tá, Phó giám đốc Trung tâm GD QP-AN và các đồng chí là giáo viên thuộc trung tâm.

Khai giảng lớp học

            Nội dung học có các chuyên đề: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng chống Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Phòng chống địch tấn công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam trong thời kỳ mới; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; Xây dựng, hoạt động của Lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở Tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới. Nhiệm vụ của cán bộ trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở.

          Sau khóa học, các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận, nắm chắc các biện pháp phòng, chống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, Quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Share
Share on Facebook