Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Khoa khoa học cơ bản cơ sở

14 - 12 - 2012 8:51 AM | View : 3826

Đổi ngũ cán bộ, viên chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Kim Quý

Trưởng khoa

0986.377.196

quyntk@ulsasontay.edu.vn

2

Hứa Sĩ Đức

Trưởng bộ môn

0988.842.788

duchs@ulsasontay.edu.vn

3

Nguyễn Chi Lăng

Giáo viên

0915.870.465

langnc@ulsasontay.edu.vn

4

Trần Hữu Đức

Giáo viên

0912.168.207

ducth@ulsasontay.edu.vn

5

Hoàng Thị Lan

Giáo viên

0988.119.496

lanht@ulsasontay.edu.vn

6

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên

0982.799.596

toannt@ulsasontay.edu.vn

7

Hồ Thị Xuân Thanh

Giáo viên

0978.288.829

thanhhtx@ulsasontay.edu.vn

8

Nguyễn Thị Hồng Bình

Giáo viên

 

binhnth@ulsasontay.edu.vn

9

Trịnh Thị Thơm

Trưởng bộ môn

0988.215.899

thomtt@ulsasontay.edu.vn

10

Lê Ngọc Điệp

Giáo viên

 0978657042

diepln@ulsasontay.edu.vnn

11

Khuất Hương Giang

Giáo viên

0123.4448.788

giangkh@ulsasontay.edu.vn

12

Trần Thị Thảo

Giảng viên 0986.463.490 thaott@ulsasontay.edu.vn
13 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên  01688255902 huongnt@ulsasontay.edu.v

 Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3938.269

            Email: khcb@ulsasontay.edu.vn

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook