Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Khoa khoa học cơ bản cơ sở

14 - 12 - 2012 10:49 AM | View : 3927

Đổi ngũ cán bộ, viên chức

TT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Ghi chú

1

Hứa Sĩ Đức

Trưởng khoa

 

 

2

Nguyễn Hồng Bình

Giáo viên

 

 

3

Lê Ngọc Điệp

Giáo viên

 

 

4

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

 

 

5

Nguyễn Thi Thảo

Giáo viên

 

 

6

Hồ Thị Xuân Thanh

Giáo viên

 

 

7

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên

 

 

 Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3938.269

            Email: khcb@ulsasontay.edu.vn

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook