Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Lịch công tác tuần (từ 22/10/2012 - 28/10/2012)

22 - 10 - 2012 9:02 AM | View : 1083

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 22/10/2012 - 28/10/2012)

 

Thứ, ngày

Nội dung - Công việc

Người chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

(22/10/2012)

 

- 7h00’: Ông Chính đi học LLCTCC

 

 

- Ông Chính

-Hà Nội (Xe 31A-6733)

Thứ Ba

(23/10/2012)

 

 

 

 

 

Thứ Tư

(24/10/2012)

 

- 14h00’: Họp Hội đồng TĐKT năm học 2011-2012

 

- Ô. Đạo

- Theo Quyết định

-Phòng họp

Thứ Năm

(25/10/2012)

 

- 7h00’:  Làm việc tại Hà Nội

 

- Ô. Đạo, Ô. Đông, Ô.Tuấn

 

-Hà Nội  (Xe 31A-6733)

 

Thứ Sáu

(26/10/2012)

 

 

 

 

Thứ Bảy

(27/10/2012

 

- 7h00’: Tổ chức nhập học đợt 3- Đại học khóa 8

 

- Ô. Đạo

Phòng CTHSSV, KTTV (mỗi phòng 2 người)

 

Chủ nhật

(28/10/2012

 

- 7h00’: Tổ chức nhập học đợt 3- Đại học khóa 8

 

- Ô. Đạo

Phòng CTHSSV, KTTV (mỗi phòng 2 người)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:       - Trực Lãnh đạo tuần: Ông Ngô Hoàng Đạo

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

           Phòng TCHC

Share
Share on Facebook