Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Kế hoạch học kỳ IV lớp trung cấp LĐXH - Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)

04 - 10 - 2012 9:17 AM | View : 2001

 

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ IV

LỚP TRUNG CẤP LAO ĐỘNG XÃ HỘI - KHOÁ I

(Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)

 

 

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian học

 

Giáo viên đảm nhiệm

 

1

An sinh xã hội II

45

10/9 -20/9/2012

Trương Thị Phương

(TTGDTX)

2

Thực hành An sinh xã hội

30

21/9 -26/9/2012

Trương Thị Phương

(TTGDTX)

3

Phát triển cộng đồng

30

27/9 -04/10/2012

Trương Thị Phương

(TTGDTX)

4

Thực hành PT cộng đồng

30

05/10 -12/10/2012

Trương Thị Phương

(TTGDTX)

5

Thực tập tốt nghiệp

120

15/10 -15/11/2012

Kế hoạch thực tập,

 thi tốt nghiệp

sẽ thông báo sau

6

Báo cáo thực tập tốt nghiệp,

Ôn thi tốt nghiệp

 

16/11 -30/11/2012

 

Tổng cộng

255

 

 

Share
Share on Facebook