Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Khoa Điện - Điện tử

28 - 09 - 2012 10:43 AM | View : 4893

 

Đội ngũ cán bộ, viên chức Điện - Điện tử

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Quốc Khánh

Trưởng khoa

0912.321.055

khanhnq@ulsasontay.edu.vn

2

Trình Văn Bang

P.Trưởng khoa

0983.437.005

bangtv@ulsasontay.edu.vn

3

Chu Kim Bảng

Giáo viên

0983.835.852

bangck@ulsasontay.edu.vn

4

Phạm Tiến Tuấn

Giáo viên

0972.218.191

tuanpt@ulsasontay.edu.vn

5

Nguyễn Thị Mỹ

Giáo viên

0936.994.204

mynt@ulsasontay.edu.vn

6

Bùi Thị Thu Hiền

Giáo viên

0168.9350.829

hienbtt@ulsasontay.edu.vn

7

Đặng Phan Thu Hương

Giáo viên

0987.375.944

huongdpt@ulsasontay.edu.vn

8

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Giáo viên

0974.556.204

tuyetdta@ulsasontay.edu.vn

9

Trần Văn Tứ

Giáo viên

0988.115.460

tutv@ulsasontay.edu.vn

10

Nguyễn Thị Tình Thương

Giáo viên

0168.5007382

thuongntt@ulsasontay.edu.v

  Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3839.661

            Email: ddt@ulsasontay.edu.vn

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

 

Share
Share on Facebook