Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Nhiệm vụ của Khoa Điện - Điện tử

28 - 09 - 2012 9:25 AM | View : 1959

 KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy học tập, kế hoạch giáo viên, quản lý quá trình dạy và học và các hoạt động giáo dục khác đối với các nghề theo chuyên môn của khoa quản lý và chương trình kế hoạch giảng dạy của nhà trường;

b) Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tổ chức chế tạo thiết bị dạy nghề tự làm và tham gia hội thi thiết bị dạy nghề tự làm các cấp;  thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, thực tập sản xuất và đời sống xã hội; nghiên cứu đề xuất mở thêm các nghề đào tạo mới của khoa;

c) Tổ chức biên soạn chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy học tập; Xây dựng thời khóa biểu, lên lịch báo giảng, tổ chức giảng dạy cho các lớp học. Tổ chức, dự giờ, hội giảng trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong khoa.Phân công chuyên môn, ký duyệt giáo án, đề cương lên lớp của giáo viên thuộc đơn vị mình.Thực hiện các công tác giáo vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của khoa;

d)Quản lý, sử dụng các phòng học thực hành nghề có hiệu quả. Quyết toán tiêu hao vật tư, đề xuất định mức vật tư đào tạo nghề; Phối hợp với Phòng QTTB&QHDN liên hệ cho HSSV đi thực tập ngoài trường, quản lý chất lượng  học tập của HSSV tại các cơ sở thực tập;

đ) Xây dựng kế hoạch và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị; Chủ trì và phối hợp với phòng đào tạo, tổ chức hội thi giáo viên dạy nghề giỏi cấp khoa và chọn cử các giáo viên tham gia dự thi hội giảng giáo viên dạy nghề giỏi các cấp; Tổ chức thi HSSV giỏi nghề cấp khoa và phối hợp tổ chức thi HSSV giỏi nghề cấp Trường; 

e)Giúp Giám đốc tổ chức các kỳ thi, kiểm tra và xử lý các công việc trong thi, kiểm tra kết thúc môn học.Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy các môn học của Khoa;

g) Lập kế hoạch sử dụng, quản lý, bảo dư­ỡng trang thiết bị, vật tư  dạy nghề  của khoa và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó sau khi được duyệt,  theo chế độ quy định. Quản lý sử dụng các phòng học thực hành nghề. Quyết toán tiêu hao vật tư, đề xuất định mức vật tư đào tạo nghề;

i) Quản lý giáo viên, cán bộ nhân viên, HSSV thuộc khoa theo quy định và theo phân cấp của Hiệu trưởng, thực hiện chế độ báo cáo theo qui định;

k) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.

Khoa dien dien tu

 

 Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook