Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tổ chức nhân sự Tổ y Tế

28 - 09 - 2012 1:14 PM | View : 1427

 

Tổ chức nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trịnh Thị Thường

Tổ trưởng

0168.7277.599

thuongtt@ulsasontay.edu.vn

2

Phan Thị Thu Huyền

Nhân viên

0985.836.535

huyenptt@ulsasontay.edu.vn

3

Phương Thu Trang

Nhân viên

0983.251.038

trangpt@ulsasontay.edu.vn

4

Trần Thị Thanh Hiền

Nhân viên

0904.460.144

hienttt@ulsasontay.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

0979.058.722

thuynt@ulsasontay.edu.vn

Liên hệ

            Số điện thoại: 043.3938.270

            Email: yte@ulsasontay.edu.vn

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.542

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook

Tin liên quan