Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cao đẳng 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cao đẳng 2012(27/09/2012)

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cao đẳng 2012 - Trường Đại học Lao Động Xã Hội


Danh sách trúng tuyển NV2 năm 2012

Danh sách trúng tuyển NV2 năm 2012(27/09/2012)

Thời gian nhập học từ ngày 29/09 đến hết ngày 30/09/2012 - Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội


Điểm chuẩn đại học Lao Động – Xã Hội cơ sở Sơn Tây 2012

Điểm chuẩn đại học Lao Động – Xã Hội cơ sở Sơn Tây 2012(26/09/2012)

Điểm chuẩn đại học Lao Động – Xã Hội Sơn Tây 2012 - Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội