Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp nghề

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp nghề(11/09/2014)

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp nghề


Thông báo về việc học các môn học bổ sung còn thiếu đối với HSSV nhập học đợt 2 (khối Nghề)

Thông báo về việc học các môn học bổ sung còn thiếu đối với HSSV nhập học đợt 2 (khối Nghề)(28/08/2014)

Thông báo về việc học các môn học bổ sung còn thiếu đối với HSSV nhập học đợt 2 (khối Nghề)


Thông báo nghỉ học ngày lễ Quốc Khánh 2-9

Thông báo nghỉ học ngày lễ Quốc Khánh 2-9(27/08/2014)

Thông báo nghỉ học ngày lễ Quốc Khánh 2-9


Thông báo kế hoạch nghỉ phép đối với CBVC,LĐ năm 2014

Thông báo kế hoạch nghỉ phép đối với CBVC,LĐ năm 2014(11/06/2014)

Thông báo kế hoạch nghỉ phép đối với CBVC,LĐ năm 2014


Trưởng, Phó khoa có bắt buộc làm việc theo giờ hành chính?

Trưởng, Phó khoa có bắt buộc làm việc theo giờ hành chính?(17/03/2014)

Trưởng, Phó khoa có bắt buộc làm việc theo giờ hành chính?


Kế hoạch Hội giảng năm 2014

Kế hoạch Hội giảng năm 2014(12/03/2014)

Kế hoạch Hội giảng năm 2014


Thông báo về việc đăng ký mua  thiết bị dạy nghề năm 2014

Thông báo về việc đăng ký mua thiết bị dạy nghề năm 2014(10/03/2014)

Thông báo về việc đăng ký mua thiết bị dạy nghề năm 2014


Thông báo về việc góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2013 và phương hướng 2014

Thông báo về việc góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2013 và phương hướng 2014(27/02/2014)

Thông báo về việc góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2013 và phương hướng 2014