Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Trường ĐHLĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2016-2017

Trường ĐHLĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2016-2017(24/10/2016)

Trường ĐHLĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2016-2017


Trường ĐHLĐXH công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Sơn Tây

Trường ĐHLĐXH công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Sơn Tây(14/07/2016)

Trường ĐHLĐXH công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Sơn Tây


Ulsasontay: Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại

Ulsasontay: Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại(14/01/2016)

Ulsasontay: Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại


Trường ĐHLĐXH, Cơ sở Sơn Tây tổ chức hiến máu nhân đạo

Trường ĐHLĐXH, Cơ sở Sơn Tây tổ chức hiến máu nhân đạo(14/01/2016)

Trường ĐHLĐXH, Cơ sở Sơn Tây tổ chức hiến máu nhân đạo


Trường Đại học LĐXH (cơ sở Sơn Tây): Xứng đáng “chiếc nôi” nuôi dưỡng nhân tài

Trường Đại học LĐXH (cơ sở Sơn Tây): Xứng đáng “chiếc nôi” nuôi dưỡng nhân tài(14/01/2016)

Trường Đại học LĐXH (cơ sở Sơn Tây): Xứng đáng “chiếc nôi” nuôi dưỡng nhân tài


Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây: Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước

Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây: Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước(26/10/2015)

Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây: Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước


Trường Đại học LĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2015-2016

Trường Đại học LĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2015-2016(15/10/2015)

Trường Đại học LĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2015-2016


Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày truyền thống Cơ sở

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày truyền thống Cơ sở(20/05/2015)

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày truyền thống Cơ sở