Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Lịch thi học kỳ I năm học 2012-2013, Khóa Đại học Đ5

Lịch thi học kỳ I năm học 2012-2013, Khóa Đại học Đ5(05/11/2012)

Lịch thi học kỳ I năm học 2012-2013, Khóa Đại học Đ5


Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực (nhập học đợt 3)

Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực (nhập học đợt 3)(02/11/2012)

Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực (nhập học đợt 3)


Nội dung thực tập lớp Trung cấp Lao động - Xã hội  Khóa I ( tại Cao Bằng)

Nội dung thực tập lớp Trung cấp Lao động - Xã hội Khóa I ( tại Cao Bằng)(04/10/2012)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây thông báo Nội dung thực tập lớp Trung cấp Lao động - Xã hội Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)


Kế hoạch học kỳ IV lớp trung cấp LĐXH - Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)

Kế hoạch học kỳ IV lớp trung cấp LĐXH - Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng) (04/10/2012)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây thông báo kế hoạch học kỳ IV lớp trung cấp LĐXH - Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)


Kế hoạch học kỳ I lớp trung cấp LĐXH khóa 2

Kế hoạch học kỳ I lớp trung cấp LĐXH khóa 2(03/10/2012)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây thông báo Kế hoạch học kỳ I lớp trung cấp LĐXH khóa 2


Thời khóa biểu học kỳ I - Khóa 23 (K5)

Thời khóa biểu học kỳ I - Khóa 23 (K5)(02/10/2012)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây công bố thời khóa biểu học kỳ I năm học 2012 - 2013.


Kế hoạch đào tạo năm 2012 - 2013(01/10/2012)

Kế hoạch đào tạo năm 2012 - 2013