Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018(02/05/2018)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018


Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 3- 2017

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 3- 2017(28/08/2017)

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 3- 2017


Thời khóa biểu D10,D11,D12 HKI- Năm 2017-2018

Thời khóa biểu D10,D11,D12 HKI- Năm 2017-2018 (18/08/2017)

Thời khóa biểu D10,D11,D12 HKI- Năm 2017-2018


Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017(18/08/2017)

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017


Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017

Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017(09/08/2017)

Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017


Thông báo thủ tục nhập học đại học hệ chính quy 2017

Thông báo thủ tục nhập học đại học hệ chính quy 2017(07/08/2017)

Thông báo thủ tục nhập học đại học hệ chính quy 2017


Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1- 2017

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1- 2017(01/08/2017)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1- 2017


Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính qui đợt I-2017

Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính qui đợt I-2017(16/07/2017)

Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính qui đợt I-2017