Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017(18/08/2017)

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017


Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017

Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017(09/08/2017)

Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017


Thông báo thủ tục nhập học đại học hệ chính quy 2017

Thông báo thủ tục nhập học đại học hệ chính quy 2017(07/08/2017)

Thông báo thủ tục nhập học đại học hệ chính quy 2017


Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1- 2017

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1- 2017(01/08/2017)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1- 2017


Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính qui đợt I-2017

Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính qui đợt I-2017(16/07/2017)

Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính qui đợt I-2017


Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính qui năm 2017

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính qui năm 2017(08/07/2017)

Thông báo tuyển sinh năm 2017


Thông báo tuyển sinh năm 2017

Thông báo tuyển sinh năm 2017(26/06/2017)

Thông báo tuyển sinh năm 2017


Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề năm 2017

Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề năm 2017(28/04/2017)

Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề năm 2017