Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp TC,CĐ nghề 2015

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp TC,CĐ nghề 2015(03/07/2015)

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp TC,CĐ nghề 2015


Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN, TCN, VH năm 2015

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN, TCN, VH năm 2015(25/04/2015)

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN, TCN, VH năm 2015


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015(24/04/2015)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015


Thông báo về việc đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT

Thông báo về việc đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT(06/04/2015)

Thông báo về việc đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT


Quyết định về việc quy định môn thi tốt nghiệp đại học khóa 7, cao đẳng khóa 16

Quyết định về việc quy định môn thi tốt nghiệp đại học khóa 7, cao đẳng khóa 16(11/03/2015)

Quyết định về việc quy định môn thi tốt nghiệp đại học khóa 7, cao đẳng khóa 16


Lịch học tuần sinh hoạt công dân HS-SV ĐH khóa 10

Lịch học tuần sinh hoạt công dân HS-SV ĐH khóa 10(23/09/2014)

Lịch học tuần sinh hoạt công dân HS-SV ĐH khóa 10


Hướng dẫn thủ tục nhập học nguyện vọng 2 vào đại học hệ chính quy năm 2014

Hướng dẫn thủ tục nhập học nguyện vọng 2 vào đại học hệ chính quy năm 2014(23/09/2014)

Hướng dẫn thủ tục nhập học nguyện vọng 2 vào đại học hệ chính quy năm 2014


Thông báo thời gian nhập học NV2 tại Cơ sở Sơn Tây năm 2014

Thông báo thời gian nhập học NV2 tại Cơ sở Sơn Tây năm 2014(23/09/2014)

Thông báo thời gian nhập học NV2 tại Cơ sở Sơn Tây năm 2014