Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 2 hệ đại học chính quy năm 2015

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 2 hệ đại học chính quy năm 2015(08/09/2015)

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 2 hệ đại học chính quy năm 2015


Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 3 năm 2015 đào tạo tại cơ sở Sơn Tây

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 3 năm 2015 đào tạo tại cơ sở Sơn Tây(07/09/2015)

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 3 năm 2015 đào tạo tại cơ sở Sơn Tây


[New]Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển và điều chỉnh chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung( đợt 2) 2015 (04/09/2015)

[New]Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển và điều chỉnh chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung( đợt 2) 2015 (04/09/2015) (07/09/2015)

[New]Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển và điều chỉnh chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung( đợt 2) 2015 (04/09/2015)


Danh sách TS đăng ký tuyển NV bổ sung (Đợt 2) tại CS Sơn Tây (HS hợp lệ, HS không hợp lệ) năm 2015

Danh sách TS đăng ký tuyển NV bổ sung (Đợt 2) tại CS Sơn Tây (HS hợp lệ, HS không hợp lệ) năm 2015(01/09/2015)

Danh sách TS đăng ký tuyển NV bổ sung (Đợt 2) tại CS Sơn Tây (HS hợp lệ, HS không hợp lệ) năm 2015


Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (đợt1)năm 2015

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (đợt1)năm 2015(29/07/2015)

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 (đợt1)năm 2015


Thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản(22/07/2015)

Thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản


Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp TC,CĐ nghề 2015

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp TC,CĐ nghề 2015(03/07/2015)

Thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp TC,CĐ nghề 2015


Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN, TCN, VH năm 2015

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN, TCN, VH năm 2015(25/04/2015)

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐN, TCN, VH năm 2015