Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khối nghề 2016

Thông báo tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khối nghề 2016(21/06/2016)

Thông báo tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khối nghề 2016


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016(31/05/2016)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016


Thông báo tuyển sinh 2016-2017

Thông báo tuyển sinh 2016-2017(05/05/2016)

Thông báo tuyển sinh 2016-2017


Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề 2016

Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề 2016(05/05/2016)

Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề 2016


Thủ tục nhập học hệ Đại học chính quy năm 2015

Thủ tục nhập học hệ Đại học chính quy năm 2015(11/09/2015)

Thủ tục nhập học hệ Đại học chính quy năm 2015


Một số hoạt động của Đoàn thanh niên ulsasontay năm 2014-2015(10/09/2015)

Một số hoạt động của Đoàn thanh niên ulsasontay năm 2014-2015


File Excel In Giấy báo trúng tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 2 năm 2015

File Excel In Giấy báo trúng tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 2 năm 2015(10/09/2015)

File Excel In Giấy báo trúng tuyển nguyện vọng bổ sung - đợt 2 năm 2015


Danh sách trúng tuyển nguyện vọng Bổ sung - đợt 2 năm 2015 tại CS Sơn Tây

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng Bổ sung - đợt 2 năm 2015 tại CS Sơn Tây(10/09/2015)

Danh sách trúng tuyển nguyện vọng Bổ sung - đợt 2 năm 2015 tại CS Sơn Tây