Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016(22/08/2016)

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016


Thông báo nhận Hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt I-2016

Thông báo nhận Hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt I-2016(01/08/2016)

Thông báo nhận Hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt I-2016


Thông báo tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khối nghề 2016

Thông báo tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khối nghề 2016(21/06/2016)

Thông báo tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khối nghề 2016


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016(31/05/2016)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016


Thông báo tuyển sinh 2016-2017

Thông báo tuyển sinh 2016-2017(05/05/2016)

Thông báo tuyển sinh 2016-2017


Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề 2016

Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề 2016(05/05/2016)

Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp nghề 2016


Thủ tục nhập học hệ Đại học chính quy năm 2015

Thủ tục nhập học hệ Đại học chính quy năm 2015(11/09/2015)

Thủ tục nhập học hệ Đại học chính quy năm 2015


Một số hoạt động của Đoàn thanh niên ulsasontay năm 2014-2015(10/09/2015)

Một số hoạt động của Đoàn thanh niên ulsasontay năm 2014-2015