Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thời khóa biểu học kỳ I - Khóa 23 (K5)

Thời khóa biểu học kỳ I - Khóa 23 (K5)(02/10/2012)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây công bố thời khóa biểu học kỳ I năm học 2012 - 2013.


Kế hoạch đào tạo năm 2012 - 2013(01/10/2012)

Kế hoạch đào tạo năm 2012 - 2013


Thời khóa biểu học kỳ III (Kỳ 1 năm học 2012 - 2013) Đại học khóa 8 ngành Kế toán (Đ7KT11)(01/10/2012)

Thời khóa biểu học kỳ III (Kỳ 1 năm học 2012 - 2013) Đại học khóa 8 ngành Kế toán (Đ7KT11)


Thời khóa biểu học kỳ III (Kỳ 1 năm học 2012 - 2013) Đại học khóa 8 ngành quản trị nhân lực (Đ7QL10)(01/10/2012)

Thời khóa biểu học kỳ III (Kỳ 1 năm học 2012 - 2013) Đại học khóa 8 ngành quản trị nhân lực (Đ7QL10)


Thời khóa biểu học kỳ I Đại học khóa 8 ngành Kế toán (Đ8KT7)(01/10/2012)

Thời khóa biểu học kỳ I Đại học khóa 8 ngành Kế toán (Đ8KT7)


Thời khóa biểu năm học kỳ I - Khóa 24 (K6)

Thời khóa biểu năm học kỳ I - Khóa 24 (K6)(01/10/2012)

Thời khóa biểu năm học kỳ I - Khóa 24 (K6)


Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực, Kế toán Khóa 7 và khóa 8

Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực, Kế toán Khóa 7 và khóa 8(29/09/2012)

Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực, Kế toán Khóa 7 và khóa 8