Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Đảng bộ cơ sở

Đảng bộ cơ sở(28/09/2012)

Đảng bộ Cơ sở Sơn Tây tiền thân là Chi bộ của Trường Dạy nghề Thương binh Việt- Ba được thành lập từ năm 1984, qua nhiều lần thay đổi tên gọi tới tháng 8/ 2001 đổi tên thành trường Kỹ Nghệ I


Ban Giám đốc

Ban Giám đốc (28/09/2012)

Phó giám đốc: Thầy Nguyễn Đắc Mạnh - ĐT: 043.3938.266 - Email:manhnd@ulsasontay.edu.vn


Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển(27/09/2012)

Cơ sở Sơn Tây, Trường Đại học Lao động- Xã hội Tiền thân là Trường Dạy nghề cho Thương binh Việt Nam – Ba Lan (gọi tắt là: Trường Dạy nghề Thương binh Việt – Ba)


Các ngành nghề Đào tạo(27/09/2012)

Các ngành nghề Đào tạo - Trường Đại học lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây


Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Lao động Xã hội Sơn Tây

Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Lao động Xã hội Sơn Tây(26/09/2012)

Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Lao động Xã hội Sơn Tây


Tổ chức Đoàn thanh niên

Tổ chức Đoàn thanh niên(26/09/2012)

Thành lập từ năm 1984, tổ chức Đoàn Thanh niên Cơ sở Sơn Tây truờng Đại học Lao động – Xã hội trực thuộc Thị Đoàn Sơn Tây.


BCH Công đoàn Cơ sở Sơn Tây nhiệm kỳ 2013-2015

BCH Công đoàn Cơ sở Sơn Tây nhiệm kỳ 2013-2015(25/09/2012)

BCH Công đoàn Cơ sở Sơn Tây nhiệm kỳ 2013-2015