Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thời khóa biểu D13 HKI- Năm 2017-2018

Thời khóa biểu D13 HKI- Năm 2017-2018(31/08/2017)

Thời khóa biểu D13 HKI- Năm 2017-2018


Thời khóa biểu K11 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)

Thời khóa biểu K11 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)(28/08/2017)

Thời khóa biểu K11 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)


Thời khóa biểu K9, K10 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)

Thời khóa biểu K9, K10 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)(10/08/2017)

Thời khóa biểu K9, K10 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)


Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017(16/01/2017)

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017


Thời khóa biểu khối D12- năm học 2016-2017

Thời khóa biểu khối D12- năm học 2016-2017(11/10/2016)

Thời khóa biểu khối D12- năm học 2016-2017


Thời khóa biểu khối đào tạo nghề K8,9,10- năm học 2016-2017

Thời khóa biểu khối đào tạo nghề K8,9,10- năm học 2016-2017(01/09/2016)

Thời khóa biểu khối đào tạo nghề K8,9,10- năm học 2016-2017


Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017(Khối đào tạo nghề)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017(Khối đào tạo nghề)(15/08/2016)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017(Khối đào tạo nghề)


Thời khóa biểu khối nghề học kỳ II, năm học 2015-2016

Thời khóa biểu khối nghề học kỳ II, năm học 2015-2016(25/01/2016)

Thời khóa biểu khối nghề học kỳ II, năm học 2015-2016