Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thời khóa biểu K9,K10,K11 học kỳ II, Năm học 2017-2018

Thời khóa biểu K9,K10,K11 học kỳ II, Năm học 2017-2018(01/02/2018)

Thời khóa biểu K9,K10,K11 học kỳ II, Năm học 2017-2018


LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 KHỐI ĐẠI HỌC

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 KHỐI ĐẠI HỌC(16/11/2017)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 KHỐI ĐẠI HỌC


Thời khóa biểu D13 HKI- Năm 2017-2018

Thời khóa biểu D13 HKI- Năm 2017-2018(31/08/2017)

Thời khóa biểu D13 HKI- Năm 2017-2018


Thời khóa biểu K11 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)

Thời khóa biểu K11 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)(28/08/2017)

Thời khóa biểu K11 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)


Thời khóa biểu K9, K10 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)

Thời khóa biểu K9, K10 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)(10/08/2017)

Thời khóa biểu K9, K10 HKI- Năm 2017-2018 (Khối CĐ, TC)


Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017(16/01/2017)

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017


Thời khóa biểu khối D12- năm học 2016-2017

Thời khóa biểu khối D12- năm học 2016-2017(11/10/2016)

Thời khóa biểu khối D12- năm học 2016-2017


Thời khóa biểu khối đào tạo nghề K8,9,10- năm học 2016-2017

Thời khóa biểu khối đào tạo nghề K8,9,10- năm học 2016-2017(01/09/2016)

Thời khóa biểu khối đào tạo nghề K8,9,10- năm học 2016-2017