Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thời khóa biểu khối D12- năm học 2016-2017

Thời khóa biểu khối D12- năm học 2016-2017(11/10/2016)

Thời khóa biểu khối D12- năm học 2016-2017


Thời khóa biểu khối đào tạo nghề K8,9,10- năm học 2016-2017

Thời khóa biểu khối đào tạo nghề K8,9,10- năm học 2016-2017(01/09/2016)

Thời khóa biểu khối đào tạo nghề K8,9,10- năm học 2016-2017


Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017(Khối đào tạo nghề)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017(Khối đào tạo nghề)(15/08/2016)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017(Khối đào tạo nghề)


Thời khóa biểu khối nghề học kỳ II, năm học 2015-2016

Thời khóa biểu khối nghề học kỳ II, năm học 2015-2016(25/01/2016)

Thời khóa biểu khối nghề học kỳ II, năm học 2015-2016


Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016, khối Đại học- Đ11

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016, khối Đại học- Đ11(28/09/2015)

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016, khối Đại học- Đ11


Lịch học tuần Giáo dục công dân, K11

Lịch học tuần Giáo dục công dân, K11(11/09/2015)

Lịch học tuần Giáo dục công dân, K11


Thời khoá biểu học kỳ II-K7,8, năm học 2015-2016

Thời khoá biểu học kỳ II-K7,8, năm học 2015-2016(05/08/2015)

Thời khoá biểu học kỳ II-K7,8, năm học 2015-2016


Thời khóa biểu D10, học kỳ II năm học 2014-2015

Thời khóa biểu D10, học kỳ II năm học 2014-2015(31/12/2014)

Thời khóa biểu D10, học kỳ II năm học 2014-2015