Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thời khóa biểu khối nghề học kỳ II, năm học 2015-2016

Thời khóa biểu khối nghề học kỳ II, năm học 2015-2016(25/01/2016)

Thời khóa biểu khối nghề học kỳ II, năm học 2015-2016


Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016, khối Đại học- Đ11

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016, khối Đại học- Đ11(28/09/2015)

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015-2016, khối Đại học- Đ11


Lịch học tuần Giáo dục công dân, K11

Lịch học tuần Giáo dục công dân, K11(11/09/2015)

Lịch học tuần Giáo dục công dân, K11


Thời khoá biểu học kỳ II-K7,8, năm học 2015-2016

Thời khoá biểu học kỳ II-K7,8, năm học 2015-2016(05/08/2015)

Thời khoá biểu học kỳ II-K7,8, năm học 2015-2016


Thời khóa biểu D10, học kỳ II năm học 2014-2015

Thời khóa biểu D10, học kỳ II năm học 2014-2015(31/12/2014)

Thời khóa biểu D10, học kỳ II năm học 2014-2015


Thời khóa biểu K24,K25,K26, học kỳ II năm học 2014-2015

Thời khóa biểu K24,K25,K26, học kỳ II năm học 2014-2015(18/12/2014)

Thời khóa biểu K24,K25,K26, học kỳ II năm học 2014-2015


Lịch học D8, D9- kỳ II, năm học 2014-2015

Lịch học D8, D9- kỳ II, năm học 2014-2015(17/12/2014)

Lịch học D8, D9- kỳ II, năm học 2014-2015


Thời khóa biểu học kỳ I- K26, năm học 2014-2015 (khối Nghề)

Thời khóa biểu học kỳ I- K26, năm học 2014-2015 (khối Nghề)(30/09/2014)

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2014-2015 (khối Nghề)