Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1 và số 2

Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1 và số 2(17/10/2017)

Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1 và số 2


Thông báo mời thầu Gói thầu số 2

Thông báo mời thầu Gói thầu số 2(26/09/2017)

Thông báo mời thầu Gói thầu số 2


Thông báo mời thầu Gói thầu số 1

Thông báo mời thầu Gói thầu số 1(26/09/2017)

Thông báo mời thầu Gói thầu số 1


Thông báo mời thầu Gói thiết bị đào tạo năm 2016

Thông báo mời thầu Gói thiết bị đào tạo năm 2016(24/08/2016)

Thông báo mời thầu Gói thiết bị đào tạo năm 2016


Thông báo bán hồ sơ mua hàng thanh lý

Thông báo bán hồ sơ mua hàng thanh lý(25/01/2016)

Thông báo bán hồ sơ mua hàng thanh lý


Thông báo mời thầu năm 2015

Thông báo mời thầu năm 2015(28/07/2015)

Thông báo mời thầu năm 2015


Thông báo Kế hoạch nghỉ phép đối với CBVC,LĐ năm 2015

Thông báo Kế hoạch nghỉ phép đối với CBVC,LĐ năm 2015(22/06/2015)

Thông báo Kế hoạch nghỉ phép đối với CBVC,LĐ năm 2015


Thông báo Tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2015

Thông báo Tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2015(23/04/2015)

Thông báo Tuyển sinh đại hoc, cao đẳng năm 2015