Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo mời thầu 2019

Thông báo mời thầu 2019(28/10/2019)

Thông báo mời thầu 2019


Thông báo tuyển sinh năm 2018

Thông báo tuyển sinh năm 2018(06/07/2018)

Thông báo tuyển sinh năm 2018


Thông báo tuyển dụng giáo viên

Thông báo tuyển dụng giáo viên(08/06/2018)

Thông báo tuyển dụng giáo viên


Thông báo tuyển thực tập sinh và lao động đi làm việc ở Ba Lan

Thông báo tuyển thực tập sinh và lao động đi làm việc ở Ba Lan(19/03/2018)

Thông báo tuyển thực tập sinh và lao động đi làm việc ở Ba Lan


Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1 và số 2

Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1 và số 2(17/10/2017)

Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1 và số 2


Thông báo mời thầu Gói thầu số 2

Thông báo mời thầu Gói thầu số 2(26/09/2017)

Thông báo mời thầu Gói thầu số 2


Thông báo mời thầu Gói thầu số 1

Thông báo mời thầu Gói thầu số 1(26/09/2017)

Thông báo mời thầu Gói thầu số 1


Thông báo mời thầu Gói thiết bị đào tạo năm 2016

Thông báo mời thầu Gói thiết bị đào tạo năm 2016(24/08/2016)

Thông báo mời thầu Gói thiết bị đào tạo năm 2016