Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thời khóa biểu HK I lớp Cao đẳng nghề KTDN, QTMMT năm học 2012-2013 (Nhập học đợt 3)

Thời khóa biểu HK I lớp Cao đẳng nghề KTDN, QTMMT năm học 2012-2013 (Nhập học đợt 3)(29/11/2012)

Thời khóa biểu học kỳ I lớp Cao đẳng nghề KTDN, QTMMT năm học 2012-2013(Nhập học đợt 3)


Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực (nhập học đợt 3)

Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực (nhập học đợt 3)(02/11/2012)

Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực (nhập học đợt 3)


Kế hoạch học kỳ IV lớp trung cấp LĐXH - Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)

Kế hoạch học kỳ IV lớp trung cấp LĐXH - Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng) (04/10/2012)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây thông báo kế hoạch học kỳ IV lớp trung cấp LĐXH - Khóa I (Tại: Trung tâm GDTX Cao Bằng)


Thời khóa biểu học kỳ I - Khóa 23 (K5)

Thời khóa biểu học kỳ I - Khóa 23 (K5)(02/10/2012)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây công bố thời khóa biểu học kỳ I năm học 2012 - 2013.


Thời khóa biểu học kỳ III (Kỳ 1 năm học 2012 - 2013) Đại học khóa 8 ngành Kế toán (Đ7KT11)(01/10/2012)

Thời khóa biểu học kỳ III (Kỳ 1 năm học 2012 - 2013) Đại học khóa 8 ngành Kế toán (Đ7KT11)


Thời khóa biểu học kỳ III (Kỳ 1 năm học 2012 - 2013) Đại học khóa 8 ngành quản trị nhân lực (Đ7QL10)(01/10/2012)

Thời khóa biểu học kỳ III (Kỳ 1 năm học 2012 - 2013) Đại học khóa 8 ngành quản trị nhân lực (Đ7QL10)


Thời khóa biểu học kỳ I Đại học khóa 8 ngành Kế toán (Đ8KT7)(01/10/2012)

Thời khóa biểu học kỳ I Đại học khóa 8 ngành Kế toán (Đ8KT7)


Thời khóa biểu năm học kỳ I - Khóa 24 (K6)

Thời khóa biểu năm học kỳ I - Khóa 24 (K6)(01/10/2012)

Thời khóa biểu năm học kỳ I - Khóa 24 (K6)


Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực, Kế toán Khóa 7 và khóa 8

Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực, Kế toán Khóa 7 và khóa 8(29/09/2012)

Lịch giảng dạy học tập kỳ I (năm học 2012 - 2013) đại học khóa 8 ngành Quản trị nhân lực, Kế toán Khóa 7 và khóa 8