Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Hướng dẫn thủ tục nhập học nguyện vọng 2 vào đại học hệ chính quy năm 2014

Hướng dẫn thủ tục nhập học nguyện vọng 2 vào đại học hệ chính quy năm 2014(23/09/2014)

Hướng dẫn thủ tục nhập học nguyện vọng 2 vào đại học hệ chính quy năm 2014


Thông báo thời gian nhập học NV2 tại Cơ sở Sơn Tây năm 2014

Thông báo thời gian nhập học NV2 tại Cơ sở Sơn Tây năm 2014(23/09/2014)

Thông báo thời gian nhập học NV2 tại Cơ sở Sơn Tây năm 2014


Hướng dẫn thủ tục nhập học vào đại học hệ chính quy năm 2014

Hướng dẫn thủ tục nhập học vào đại học hệ chính quy năm 2014(23/09/2014)

Hướng dẫn, thủ tục, nhập học, đại học, hệ chính quy năm 2014


Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ VHVL năm 2014

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ VHVL năm 2014(18/09/2014)

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ VHVL năm 2014


Thông báo điểm trúng tuyển NV1 đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2014

Thông báo điểm trúng tuyển NV1 đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2014(11/08/2014)

Thông báo điểm trúng tuyển NV1 đại học chính quy và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 năm 2014


Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐ, TC nghề năm 2014

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐ, TC nghề năm 2014(06/05/2014)

Kế hoạch thi tốt nghiệp CĐ, TC nghề năm 2014


Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014(10/04/2014)

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014


Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014(25/03/2014)

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014


Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014(06/03/2014)

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2014


Kế hoạch Sơ kết Học kỳ I, năm học 2013-2014

Kế hoạch Sơ kết Học kỳ I, năm học 2013-2014(24/02/2014)

Kế hoạch Sơ kết Học kỳ I, năm học 2013-2014