Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Quản lý đào tạo

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Quản lý đào tạo(28/09/2012)

Danh sách cán bộ, nhân viên Quản lý đào tạo


Chức năng nhiệm vụ Phòng đào tạo

Chức năng nhiệm vụ Phòng đào tạo(28/09/2012)

Giúp Giám đốc tổ chức, quản lý công tác đào tạo tại Cơ sở. Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo bao gồm: xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, công tác tuyển sinh, quản lý chất l­ượng dạy và học, quản lý toàn diện kết quả học tập của HSSV từ khi nhập trường đến khi tốt nghiệp.