Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Đảng bộ cơ sở

Đảng bộ cơ sở(28/09/2012)

Đảng bộ Cơ sở Sơn Tây tiền thân là Chi bộ của Trường Dạy nghề Thương binh Việt- Ba được thành lập từ năm 1984, qua nhiều lần thay đổi tên gọi tới tháng 8/ 2001 đổi tên thành trường Kỹ Nghệ I


Tổ chức Đoàn thanh niên

Tổ chức Đoàn thanh niên(26/09/2012)

Thành lập từ năm 1984, tổ chức Đoàn Thanh niên Cơ sở Sơn Tây truờng Đại học Lao động – Xã hội trực thuộc Thị Đoàn Sơn Tây.


BCH Công đoàn Cơ sở Sơn Tây nhiệm kỳ 2013-2015

BCH Công đoàn Cơ sở Sơn Tây nhiệm kỳ 2013-2015(25/09/2012)

BCH Công đoàn Cơ sở Sơn Tây nhiệm kỳ 2013-2015