Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Lao động Xã hội Sơn Tây

26 - 09 - 2012 8:33 AM | View : 4439

Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Lao động Xã hội Sơn Tây

So do to chuc

 Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook