Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Thông báo Đề án xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018

Thông báo Đề án xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018(15/08/2018)

Thông báo Đề án xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2018


Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 năm 2018

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 năm 2018(06/08/2018)

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 năm 2018


Thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018

Thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018(18/07/2018)

Thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018


Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018

Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018(29/05/2018)

Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018


Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018

Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018(04/05/2018)

Thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản 2018


Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018(02/05/2018)

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018


Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 3- 2017

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 3- 2017(28/08/2017)

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 3- 2017


Thời khóa biểu D10,D11,D12 HKI- Năm 2017-2018

Thời khóa biểu D10,D11,D12 HKI- Năm 2017-2018 (18/08/2017)

Thời khóa biểu D10,D11,D12 HKI- Năm 2017-2018


Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017(18/08/2017)

Thông báo tuyển sinh đại học bổ sung đợt 2- 2017


Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017

Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017(09/08/2017)

Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy đợt II-2017