Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
Đoàn Cơ sở Sơn Tây tổ chức Chương trình chào năm học 2017

Đoàn Cơ sở Sơn Tây tổ chức Chương trình chào năm học 2017(19/10/2017)

Đoàn Cơ sở Sơn Tây tổ chức Chương trình chào năm học 2017


Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ(21/07/2017)

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ


Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm Ngày truyền thống của Cơ sở 19/5/1984- 19/5/2017

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm Ngày truyền thống của Cơ sở 19/5/1984- 19/5/2017(19/05/2017)

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm Ngày truyền thống của Cơ sở 19/5/1984- 19/5/2017


Lễ Kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ Kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(21/11/2016)

Lễ Kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Trường ĐHLĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2016-2017

Trường ĐHLĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2016-2017(24/10/2016)

Trường ĐHLĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2016-2017


Trường ĐHLĐXH công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Sơn Tây

Trường ĐHLĐXH công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Sơn Tây(14/07/2016)

Trường ĐHLĐXH công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở Sơn Tây


Trường Đại học LĐXH (cơ sở Sơn Tây): Xứng đáng “chiếc nôi” nuôi dưỡng nhân tài

Trường Đại học LĐXH (cơ sở Sơn Tây): Xứng đáng “chiếc nôi” nuôi dưỡng nhân tài(14/01/2016)

Trường Đại học LĐXH (cơ sở Sơn Tây): Xứng đáng “chiếc nôi” nuôi dưỡng nhân tài


Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây: Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước

Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây: Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước(26/10/2015)

Trường Đại học Lao động Xã hội cơ sở Sơn Tây: Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước


Trường Đại học LĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2015-2016

Trường Đại học LĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2015-2016(15/10/2015)

Trường Đại học LĐXH Cơ sở Sơn Tây khai giảng năm học 2015-2016


Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày truyền thống Cơ sở

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày truyền thống Cơ sở(20/05/2015)

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 31 năm Ngày truyền thống Cơ sở